LOSJE ST. OLAV X
som er vårt riktige navn, og vi holder til i Holbergsgt. 23 i Skien.
Våre møtedager er på onsdager. Hvor vi møtes til sosialt samvær.
Vår Losje har de fleste av medlemmene sine fra Grenlandsområde.

Vår Orden er lukket i den forstand at bare Brødrene har adgang til møtene.
Grunnen til dette er at Ordenen tilbyr Brødrene en gradvis personlig, etisk utvikling
gjennom ritualer og seremonier som Ordenen har arvet fra et urgammelt pedagogisk
system. Dersom Kunnskapene om gradenes innhold var kjent på forhånd, ville
verdiene og opplevelsen av å komme videre i utviklingen bli borte. 

***