Losje St. Olav X ble stiftet søndag 25. april 1954 i Skien. Mandag 26. april 1954 kunne interesserte Skiensborgere lese en liten notis i Telemark Arbeiderblad: Bak denne enkle notis skjulte det seg mye arbeide som ble nedlagt av Brødrene som stod bak stiftelsen.
Søndag den 25. april 1954 vaiet Ordenens banner i vårlig og strålende solskinn på balkongen i Sangernes Hus og hilste de 62 besøkende Brødrene velkommen til Skien.

Ordenen Riddere av Det Hvite Kors (RHK) er en Ridderorden som har eksistert i Norge siden 1902. Vår Orden er som flere likesinnede en esoterisk Orden og har sin bakgrunn i langt tilbake i tiden. Vi er Losje nr. 10 av i alt 27 som sorterer under Ordenen Riddere av Det Hvite Kors.

Tiden fra stiftelsen og frem til i dag har vært som livet for øvrig litt opp og litt ned. Den siste tiden derimot har vært en blomstrende tid for vår Losje. Det har vist seg at i denne stressene tid med høyt aktivitetsnivå, så har flere og flere hatt behov for et sted å koble av fra dagens jag.